Meniny na web

Predsedníctvo

Predseda: mjr. v. v. Mgr. Ladislav Minárik t. č. 0918 702 196

Podpredseda: pplk. v. v. JUDr. Miroslav Varkondi t. č. 0907 913 639

Podpredseda:

Člen predsedníctva: pplk. v. v. JUDr. Peter Bamburák

Člen predsedníctva: 

Člen predsedníctva: ppor. v. v. Marián Vítek

Pokladník: mjr. v. v. Stanislav Patlevič

Kontrolná komisia

Vedúci kontrolnej komisie: npor. v. v. Ján Tóth

Člen kontrolnej komisie: npor. v. v. Michal Dolinič

Člen kontrolnej komisie: npor. v. v. Vincent Bajužík