Meniny na web

Partneri

     ZPVV zmluvne spolupracuje pri napĺnaní svojho poslania a pri realizácií svojich cieľov s:


OZ Policajt vo výslužbe so sídlom Zlatná na Ostrove v zastúpení jej riaditeľom p. Michalom Čačkom  http://www.policajtvv.wbl.sk/

  

 

MEDZINÁRODNÝ  UKRAJINSKÝ ZVÄZ ÚČASTNÍKOV VOJNY,

Užhorodská mestská organizácia veteránov vojny, pohraničných vojsk, veteránov vojskovej služby

v zastúpení jej predsedom generálporučík Igorom Ivanovičom Zinčukom

 

UKRAJINSKÉ ZAHRANIČNÉ KOZÁTSTVO,

Zakarpatská oblastná organizácia spoločnej rady Ukrajinského i zahraničného kozátstva

 v zastúpení jej hlavným atamanom generálplukovník  Mikola Mikolajevičom Kozlovskim

 

OZ Policajt vo výslužbe - Levice so sídlom Želiezovce v zastúpení jej riaditeľom p. Ing. Ladislavom Vékonym

www.policajtvvlv.wbl.sk

Partneri Levice

 

OZ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastný výbor Michalovce

v zastúpení jej tajomníkom pplk. v. v. Ing. Danielom Sidorom